Lähteet

LÄHTEET

ALANKO, ANJA 1995: Maatiainen. Entisajan kasvinsuojelua vsk, 7, 2, 36-7
Hadders, Gunnar 1996: Spridning av aska från stråbrnslen på åkermark
Jordbrukstekniskainstitutet. Teknik for lanntbruket 50
Hakkila, Pentti 1984: Puu- ja kuorituhka kannattaa käyttää hyväksi. – Teho 1, 4-7.
Hartikainen, Helinä 1984: Peat ash and basic slag as substitutes for lime whit
reference to phosphorus uptake by turnip rape. Journal of agriculture science
in Finland 56, 291- 298.
Huokuna, Erkki; Hiivola, Sirkka-Liisa; Simojoki, Paavo; Ettala, Elsi
1988: Lime and bark ash for red clover; Annales agrigulturae Fenniae vsk. 27, 2, 117-124.
Jokinen Raili 1984: The efficiency of dalomitic limestone, basic slag and peat ash
liming agents, and calsium and magnesium sources for turnip rape. Journal of
Agriculture science in Finland 54, 5, 371-383.
KULMALA, MAIKKI 2000: Maaseudun Tulevaisuus, vsk. 84, 14.12., 6.
Luonnonmukaista tuotantoa koskevat sopimusehdot (2000).
MARKKULA, IRMELI 1999: Maaseutukeskuksen julkaisuja Luomupellon kasvinsuojelu.
n:o 46, issn 0789- 9661, Gummerrus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 66.
Mustonen, Esa 2001 Käytännön Maamies, 19.01., 8-11.
Opas luomuviljelijälle. 1999 KTTK:n julkaisuja B2 Luomutuotanto 3/98, 26. Loimaa
Rajala, Jukka 1995: Luonnonmukainen maatalous; Julkaisuja 38 Helsingin yliopisto
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeli, 179.
Rautanen, Juha 1996: Biopolttoaineiden tuhka hyötykäyttöön. Teho, 2, 38.
Saarela, Into 1985: Tuhkien lannoitusarvo. Koetoiminta ja käytäntö 26.11., 60.
Saarela, Into 1987: Tuhka kalkitus- ja lannoitusaineena. Käytännön Maamies vsk. 36,
6, 22-24.
Saarela, Into 1987: Tuhkat maanparannus- ja lannoitusaineina. Maataloustieteen
Päivät, 179- 185.
Saarela, Into 1989: Growth of rye grass, barley and oats in soil amended with ashes of
wood, bark, peak and coal ; Annales agrigulturae fenniae, 28, 121-32.
Saarela, Into 1991: Wood, bark, peat and coal ashes as liming agents and scources of
calcium, magnesium, potassium and phosphorus; Annales agriculturae Fenniae
30, 3, 375-388.
Seuri, Pentti 1990: Kivijauheet, tuhkat, ja kuonakalkit luomuviljelyssä. Luentomoniste.
SIMOJOKI, PAAVO 1981: Maaseudun Tulevaisuuden liite, Koetoiminta ja käytäntö
Suomalainen tietosanakirja 4. 1990. Amer-yhtymä Oy Weilin+Göösin kirjapaino Espoo, 95.
Työryhmän muistio 1993. MMM, Puuntuhkan käyttöä metsissä selvittäneen
työryhmänmuistio / Helsinki: Maa ja metsätalousministeriö, 1993- 4,
(8)lehteä.
Ylätalo, Marja 1984: Arvokas tuhka – kalkitsee ja lannoittaa. Koti 45, 4, 15.

Julkaisemattomat lähteet

Keskustelut:

Ellonen, Valto 1998. 09.18. Mela asiamies, Kitee
Hartikainen, Pasi 1998. 08. 13. ja 17.02.2001 Luomuneuvoja, Pohjois-Karjalan Maaseutukeskus.
HEINONEN, SAMPSA 1999. 11.16. Ylitarkastaja, Kasvintuotannon tarkastuskeskus,
Luonnonmukaisen tuotannon valvonta.
HÄMÄLÄINEN, ILKKA 2001. 01. 11. Kenttäesimies. Biowatti Oy.
Järvinen, Hannu 2000. 12. 14. Ylitarkastaja, Pohjois-Karjalan TE- keskus
Kieski, Juha 2000. 12. 19 Ylitarkastaja, Kasvintuotannon tarkastuskeskus,
Luonnonmukaisen tuotannon valvonta.
Koivukangas, Pekka 2001.01.17. MTT, Tohmajärvi.
Lintinen, Marketta 1998. 08. 20. Ympäristönsuojelu sihteeri, Kiteen Kaupunki
Luukkonen, Elsa 1997. 07. 14. Ylitarkastaja, Kasvintuotannon tarkastuskeskus/
maatalouskemian osasto.
Pulkkinen, Marja 1997. 10. 16. Luomuneuvoja, Pohjois-Karjalan Maaseutukeskus.
Rainio, Heikki 1997. 08.21, 1998. 08. 21 Ylitarkastaja, Kasvintuotannon
tarkastuskeskus/ maatalouskemian osasto.
Spoof, Jari 2000. 11. 7. Lehtori, Kiteen Oppimiskeskus.
Wallenius Sini 1997. 07. 28. MMM

Comments are closed.